Käytämme sähköisiä järjestelmiä, mutta tarvittaessa hoidamme vielä perinteistä kirjanpitoa. Pyrimme tekemään yrityksen taloushallinnosta mahdollisimman helppoa sekä yrittäjälle että kirjanpitäjälle. Sähköisillä järjestelmillä vapautamme yrittäjän aikaa tuottavampaan työhön.

Usein luullaan, että tilitoimiston vaihtaminen on työlästä ja aikaa vievää.

Ei ole! Hoidamme halutessasi tilitoimistovaihdon valtakirjalla puolestasi rakentavassa hengessä – myös kesken tilikauden.